Επιστροφή

Υ.Α. για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Υπουργική Απόφαση  824 / 13-01-2015 ,   για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25/1/2015