Επιστροφή

Υ.Α. για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Υπουργική Απόφαση  31393 / 09-09-2015 ,  για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015,  (ΦΕΚ Β' 1929)