Επιστροφή

ΥΑ: Ε' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Β΄3240)

Η με αριθ.  2/13406/ΔΠΓΚ/26.2.2019  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών