Επιστροφή

ΥΑ: Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης (Β΄23)»

Η με αριθμό  2/ 94413 /ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση

Η με αριθμό  2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019  απόφαση

Παράρτημα απόφασης