Επιστροφή

ΠΟΛ 1150 - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163 για την Εφαρμογή e-Παράβολο (2014)

ΠΟΛ 1150 15-05-2014,   Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163,  (ΦΕΚ 1375 / Β / 2014)