Επιστροφή

ΠΟΛ 1131 - Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163 για την Εφαρμογή e-Παράβολο (2015)

ΠΟΛ 1131 24-06-2015,   Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163  (ΦΕΚ 1324/ Β' / 01-07-2015)