Επιστροφή

ΚΥΑ για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (2010)

ΚΥΑ για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών,  αριθ. 2/37345/0004/04-06-2010  (ΦΕΚ 784/Β/04-06-2010)