Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

e-Δημοπρασίες Αιγιαλών

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ), με στρατηγικό συνεργάτη τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), προχώρησε στην απλούστευση της όλης διαδικασίας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών (παρουσίαση-προβολή, διαχείριση, ενημέρωση, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος).

 

Για να περιηγηθείτε στην σελίδα των ανακοινώσεων για τους δημοπρατούμενους αιγιαλούς  πατήστε εδώ.

 

Πρόσβαση

 

 

Απόφαση

 

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής στις δημοπρασίες


Διεξαγωγή δημοπρασίας στο σύστημα του αναδόχου

 

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων :  210-4803132  

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών CosmoOne:  210-2723360 - 801 11 15500 - email: helpdesk@cosmo-one.gr