Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο

Επιστροφή

11. Υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (προμήθεια) κατά την πληρωμή του e-παραβόλου;

i.    Σε περίπτωση που η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου πραγματοποιηθεί μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM, Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των                  τραπεζών και ηλεκτρονικού αρχείου της τράπεζας στην οποία είστε πελάτης, δεν επιβαρύνεστε με προμήθεια. 
ii.   Στην περίπτωση πληρωμής σε ταμείο υποκαταστήματος τράπεζας ή στα ΕΛΤΑ, η εν λόγω συναλλαγή επιβαρύνεται με προμήθεια από τις  24/07/2017 σύμφωνα με την απόφαση                              Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017(ΦΕΚ Β’ 2435/17.07.2017) του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η προμήθεια αυτή καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.