Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο

Επιστροφή

21. Τι είναι το «παράβολο Αυτόματης Δέσμευσης»;

Το παράβολο Αυτόματης Δέσμευσης είναι παράβολο που  δεσμεύεται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθεί. Για το παραπάνω παράβολο δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Το συγκεκριμένο παράβολο έχει στην οθόνη έκδοσης του την σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή.»