Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο Συχνές ερωτήσεις για το e-παράβολο

Επιστροφή

20. Τι είναι το οριζόντιο παράβολο;

Οριζόντιο παράβολο είναι το παράβολο που είναι κοινό για πολλούς Φορείς του Δημοσίου και  μπορεί να εκδοθεί από τον πολίτη για κάποιον από αυτούς τους Φορείς. Το οριζόντιο παράβολο μπορεί να δεσμευτεί μόνο από τον αρμόδιο Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στα πρόσθετα στοιχεία (Φορέας Κατάθεσης χρήσης).