Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τον νόμο ν. 4354/2015 Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τον νόμο ν. 4354/2015

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της εισφοράς του ν.128/75 στις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) του ν. 4354/2015

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1 του ν....