Στατιστικά e-Παραβόλου 1ου τριμήνου 2019

Ιανουάριος 2019 / Φεβρουάριος 2019 / Μάρτιος 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου 4ου τριμήνου 2018

Οκτώβριος 2018 / Νοέμβριος 2018 / Δεκέμβριος 2018

Στατιστικά e-Παραβόλου 3ου τριμήνου 2018

Ιούλιος 2018 / Αύγουστος 2018 / Σεπτέμβριος 2018 

Στατιστικά e-παραβόλου 1ου τριμήνου 2018

Ιανουαρίου 2018 / Φεβρουαρίου 2018 / Μαρτίου 2018

Στατιστικά e-παραβόλου για τα έτη 2015-2017

Στατιστικά e-παραβόλου για τα έτη 2015-2017  

Στατιστικά e-παραβόλου 2ου εξαμήνου 2017

2ο Εξάμηνο 2017   |  Ιούλιος 2017   |  Αύγουστος 2017   |  Σεπτέμβριος 2017   |  Οκτώβριος 2017   | ...

Στατιστικά e-παραβόλου 1ου εξαμήνου 2017

1ο Εξάμηνο 2017   |  Ιανουάριος 2017   | Φεβρουάριος 2017  | Μάρτιος 2017   | Απρίλιος 2017   | Μάϊος 2017   | Ιούνιος 2017   |

Στατιστικά MIS 1ου εξαμήνου 2016

Στατιστικά MIS 1ου εξαμήνου 2016

Στατιστικά e-παραβόλου 2ου εξαμήνου 2016

  2ο Εξάμηνο 2016    |   Ιούλιος 2016  |   Αύγουστος 2016  |   Σεπτέμβριος 2016  |   Οκτώβριος 2016  |   Νοέμβριος 2016  |...

Στατιστικά e-παραβόλου 1ου εξαμήνου 2016

  1ο Εξάμηνο 2016   |   Ιανουάριος 2016   |  Φεβρουάριος 2016   |  Μάρτιος 2016   |  Απρίλιος 2016   |  Μάϊος 2016   | ...

Στατιστικά e-παραβόλου 1ου εξαμήνου 2015

1ο Εξάμηνο 2015  |   Ιανουάριος 2015  |   Φεβρουάριος 2015  |   Μάρτιος 2015  |   Απρίλιος 2015  |  Μάϊος 2015  |   Ιούνιος...

Στατιστικά e-παραβόλου 2ου εξαμήνου 2015

  2ο Εξάμηνο 2015  |   Ιούλιος 2015  |   Αύγουστος 2015  |   Σεπτέμβριος 2015  |   Οκτώβριος 2015  |   Νοέμβριος 2015  |  ...