Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

(σε ισχύ από 4 Δεκεμβρίου 2017)


Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών


Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
  • Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  • Αυτοτελές τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
  • Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών