Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών

Εφεξής οι κάτωθι υπηρεσίες υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών ΠΔ 84 (ΦΕΚ Α΄123/17.7.2019)

 

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

(σε ισχύ από 4 Δεκεμβρίου 2017)


Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών


Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: