Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Α – Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Β – Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Γ – Εσωτερικών Υποθέσεων

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)

♦ Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

 

­Γ. Γ. Υπουργείου Οικονομικών

Γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωση

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αυτοτελές τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

 

Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ. Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών

Γ. Δ/νση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Εργων

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

 

Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Γ. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

 

Υφυπουργός Οικονομικών

 

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

Γ. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

→ 62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε. 22 Διευθύνσεις 40 Αυτοτελή Τμήματα)

Γ. Δ/νση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Γ. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

 

Γ. Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Γ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ

Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Κτηματικές Υπηρεσίες (3 Διευθύνσεις  51 αυτοτελή Τμηματα)

 

 Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος