Επιστροφή

Ελληνική Συμμετοχή στην 38η Ετήσια Σύνοδο Αξιωματούχων επί θεμάτων Προϋπολογισμού των κρατών μελών του Ο.Ο.Σ.Α.

Η 38η  Ετήσια Σύνοδος Αξιωματούχων επί θεμάτων Προϋπολογισμού των κρατών μελών του Ο.Ο.Σ.Α (38th Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials) διεξήχθη στις 1-2 Ιουνίου 2017 στη Λισσαβώνα.  
Η Ελληνική Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε στη σύνοδο από αντιπροσωπεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που παρουσίασε τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής διαχείρισης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, καθώς και αυτές που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η περιγραφή των βασικών εξελίξεων και προόδων που έχουν σημειωθεί στον συγκεκριμένο τομέα και των μελλοντικών στόχων των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων, με αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διάρθρωση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, την παραγωγή δημοσιονομικών αναφορών, την λογιστική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Κράτους και τη διαδικασία πληρωμών. 
Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας, καθώς και το κείμενο εργασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, ενώ είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Ο.Ο.Σ.Α. στον σύνδεσμο https://www.slideshare.net/OECD-GOV/tag/sbo-june-2017.

GREECE RECENT DEVELOPMENTS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT 

GREECE: Recent developments in Public Financial Management