Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

 

 

Τηλ: 210 33 32 526, 210 33 32 522  
Φαξ: 210 333 2527
Email: soe@minfin.gr 

alternate.minister@glk.gr