Επιστροφή

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, να τις ανακοινώσω από τώρα για να μπορέσουν και οι Εισηγητές να τις αναφέρουν στις τοποθετήσεις τους.

Η μία είναι με γενικό αριθμό 1047 και ειδικό 167, που αφορά την παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι τις 30-9-2017. Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1-6-2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, ο συντελεστής πρόσθετου φόρου από 10% που ήταν μέχρι 31-5 –στις 31-3 ήταν 8% και μέχρι 31-5 ήταν 10%- από κει και μετά είναι 12% η προσαύξηση.

Οι συντελεστές πρόσθετου φόρου 15% και 30% ορίζονται σε 18% και 36% του κύριου φόρου αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 έχει γίνει μέχρι τις 31-5-2017 για δηλώσεις, που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, από την 1-6 και ως τη λήξη της προθεσμίας μέχρι τις 30-9, ενενήντα ημέρες, και από την ως άνω κοινοποίηση εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου 10% της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016.

Για την άλλη τροπολογία με γενικό αριθμό 1051 και ειδικό 171, έχω να πω τα εξής: Έχει να κάνει με τις μέχρι 31-12-2016 ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής. Θεωρούνται για εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 σαν όμορες και σε περίπτωση που μεταξύ των προβολών, που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού, παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, ακόμη αν μεταξύ της πρόσοψης της επιχείρησης προς το δημόσιο κτήμα μεσολαβεί δρόμος οποιασδήποτε μορφής, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) μέσω του οικείου αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τη μίσθωση του ανωτέρου τμήματος δημοσίου κτήματος, που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τις μισθώσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Ήταν κάτι που φέρνει την ισορροπία μεταξύ των επιχειρήσεων, που έχουν τα ομπρελοκαθίσματα, όταν μεσολαβεί παλιός αιγιαλός ή δρόμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τιμές είναι ίδιες και για την ΕΤΑΔ, όπως είναι και για τους αιγιαλούς, που δίνονται στις όμορες περιπτώσεις.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Οι ρυθμίσεις του ν. 2971/2001 είναι μέχρι 31.12.2019 για τις αποφάσεις που παίρνονται με βάση τον δανεισμό του οικείου φορέα διαχείρισης. Είναι συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που διατηρεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για την ιστορική αξία του όμορου αιγιαλού που ανέφερα πιο πριν.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα φέρουμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις επί του σχεδίου νόμου, μεταξύ των οποίων η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαγράφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. Μετά και από αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου αποσύρεται το επίμαχο άρθρο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βιαστήκατε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν βιαστήκαμε, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Παρακαλώ!

Συνεχίστε, κύριε Παυλίδη.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, θα το καταθέσουμε στη συνέχεια με όλες τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Ηλεκτρονικά ήδη το έχουμε βάλει.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών):  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Θέλω να αναφερθώ σε δύο, τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Είναι η απόσυρση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου. Διαγράφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.

Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 12 στη σελίδα 14, διαγράφεται το έβδομο εδάφιο, από «με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3… που διεξάγονται μέσω αυτών.», στο όγδοο εδάφιο ο αριθμός 4 αντικαθίσταται με τον αριθμό 3 και στο ένατο εδάφιο ο αριθμός 5 αντικαθίσταται με τον αριθμό 4.

Επίσης, επειδή δεν θέλουμε να δημιουργούνται θέματα από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου διαγράφεται και τα επόμενα άρθρα του σχεδίου νόμου αναριθμούνται αντίστοιχα.

 Δεσμευόμαστε σε επόμενο να το ξαναφέρουμε, αφού ζητούν και επιπλέον στοιχεία.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια γενικά ζητήματα που μπήκαν από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά τον κ. Σταϊκούρα, το χρέος δεν το δημιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το παραλάβαμε από εσάς, από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που κακοδιοικήσατε τη χώρα είτε χωριστά είτε συγκυβερνώντας. Εσείς μοιράζατε προβλέψεις για ανάπτυξη και πλεονάσματα, εμείς μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα, για πραγματικούς αριθμούς.

Η επιχειρηματολογία σας στηρίζεται μόνο σε προβλέψεις, δηλαδή στη φαντασία και στους ευσεβείς πόθους. Έρχεται η ΕΛΣΤΑΤ και αλλάζει τις προσδοκίες σας. Αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση αγωνίζεται για μια λύση στο χρέος. Έχουμε κάνει το δικό μας μέρος της συμφωνίας και οι Θεσμοί οφείλουν να αποδώσουν το δικό τους μέρος. Ας πάρετε επιτέλους κι εσείς μια ξεκάθαρη θέση σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, πείτε την άποψη σας για το τι πρέπει να γίνει με το χρέος.

 Όσον αφορά τον κ. Λοβέρδο, επαναλαμβάνετε κύριε Λοβέρδο συνέχεια αυτάρεσκα τη φράση «ακυβέρνητη πολιτεία». Σας αρέσει μάλλον σαν σλόγκαν και θέλετε να το λέτε και να το ακούτε. Ή μήπως ιστορικά θέλετε να μας παραπέμψετε στις «Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Στρατή Τσίρκα; Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεσή σας.

Κάποτε λέγατε ένα άλλο σλόγκαν, «Ισχυρή Ελλάδα», αλλά κυβερνήσατε για δεκαετίες εναλλάξ ή παρέα με τη Νέα Δημοκρατία και μας παραδώσατε σήμερα ένα τεράστιο χρέος και μια χώρα σε επιτροπεία.

Θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο. Συζητούμε και ψηφίζουμε την ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, καθώς και μια σειρά άλλων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου.

Το πρόβλημα της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής έχει γιγαντωθεί στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης. Εργαλεία φοροδιαφυγής που πρώτα ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που μπορούσαν να πληρώνουν πανάκριβες υπηρεσίες φοροτεχνικών συμβούλων, έχουν καταστεί πλέον διαθέσιμα και στις πιο μικρές επιχειρήσεις ή στους επαγγελματίες. Αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα το έργο της φορολογικής διοίκησης, καθώς την υποχρεώνει να δεσμεύει πολλούς φόρους και δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας μόνο την εθνική νομοθεσία, ούτε καν τη σύναψη διμερών συμφωνιών. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη ευρύτερα.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουν κινητοποιηθεί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ, στα πλαίσια του οποίου γίνονται συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών κ.λπ.

Η Κυβέρνησή μας θέλει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και τα διεκδικούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, συχνά αισθανόμαστε ότι η στάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ορισμένων εταίρων μας, είναι υποκριτική. Από τη μία στα λόγια στηρίζουν την προσπάθειά μας κατά της φοροδιαφυγής και συχνά υπερθεματίζουν και μας ζητούν να κάνουμε περισσότερα και από την άλλη ακολουθούν πολιτικές φορολογικού ανταγωνισμού, ακόμα και πολιτικές που ενθαρρύνουν τη φορολογική απάτη εις βάρος των άλλων χωρών, προκειμένου να ενισχύσουν κοντόφθαλμα τις δικές τους επιχειρήσεις ή τα δικά τους δημόσια έσοδα. Τα παραδείγματα είναι πολλά, αλλά επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία που επικαιροποιούμε και ενσωματώνουμε σήμερα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι, όμως, πανάκεια, δεν είναι αρκετή. Είναι πάντως ένα σημαντικό βήμα. Αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με την ενδο-ομιλική τιμολόγηση, μια βασική τεχνική φοροδιαφυγής, και οργανώνεται ένα κεντρικό ευρετήριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορεί να γίνεται σωστότερα η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αντιμετωπίζονται μια σειρά από φορολογικά και άλλα θέματα.

Σχετικά με το άρθρο 7, ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στις πωλήσεις σε διάφορες κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως για επισιτιστικούς σκοπούς κ.λπ. Στο άρθρο 7 δεν μιλάμε για πωλήσεις προϊόντων που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όπως είναι η περίπτωση των παιδιών ΑΜΕΑ. Μιλάμε για δωρεές, μόνο για δωρεές τροφίμων για την κάλυψη αναγκών μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενισχύεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην προσπάθεια περιορισμού της επισιτιστικής κρίσης. 

Επίσης, τροποποιείται ο κώδικας του ΦΠΑ με τρόπο που διευκολύνει τους αγρότες, οι οποίοι διακινούν τα προϊόντα τους μέσω άλλων, είτε είναι έμποροι αυτοί είτε είναι συνεταιρισμοί -όπως έχω πει και στην Επιτροπή- ώστε να γίνεται ταχύτερα η εκκαθάριση του ΦΠΑ προς όφελος των αγροτών.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 8 επικαιροποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη διαχείριση των κατασχεμένων υλικών, ώστε να περιοριστεί το κόστος φύλαξής τους και η απώλεια της αξίας τους.

Εδώ έχουμε κάποια ζητήματα. Αναφερθήκαμε στην τοιχοκόλληση. Αφορά μικρά περιφερειακά τελωνεία. Για τη διασύνδεση απαιτείται ηλεκτρονική εφαρμογή. Μόλις ετοιμαστεί, θα τη χρησιμοποιήσουν όλα τα τελωνεία της χώρας. Δεν αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης με το ίντερνετ, που ακούστηκε από κάποιον συνάδελφο της Αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει προς το παρόν ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν βρήκαμε από εσάς, κύριε συνάδελφε της Αντιπολίτευσης, ηλεκτρονική εφαρμογή. Τώρα την φτιάχνουμε την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Το μόνο που κάνουμε στο συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι επαναλαμβάνουμε και προσθέτουμε την αναφορά στο άρθρο 177, το οποίο και αλλάζουμε. Αφορά τις διαδικασίες του ΟΔΔΥ. Δεν αφορά τα υπόλοιπα.

Με το άρθρο 12 ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, όπως είναι η προστασία των φορολογούμενων από μεταγενέστερη ερμηνευτική εγκύκλιο, αλλά και ζητήματα παροχής πληροφόρησης στις ελεγκτικές αρχές.

Επιπλέον, ορίζονται πρόστιμα για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ όπως γιατροί, φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ., καθώς και για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών διακίνησης.

Εδώ πέρα αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στα πρόστιμα και στο τι ισχύει. Το πρόστιμο των 250 και των 500 ευρώ, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που σας φαίνεται πάρα πολύ υψηλό, είναι το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του αριθμού των αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί. Γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα έχουμε 100, 500 ή 1.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παράβασης, για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ΦΠΑ.

Με το άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων όπως είναι η ευθύνη του σύνδικου πτώχευσης, η αναστολή της επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια για τα έτη 2016, 2017 και 2018, καθώς και ζητήματα που έχουν σχέση με τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητα που ανήκουν σε πτωχευμένη οντότητα ή κατά την αποδοχή κληρονομιάς. Στόχος αυτών των διατάξεων είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών σε όφελος τόσο του φορολογούμενου όσο και της φορολογικής διοίκησης.

Με το άρθρο 16 εναρμονίζεται προγενέστερη νομοθεσία με την ισχύουσα, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Επειδή, όμως, είδαμε ότι υπάρχουν ζητήματα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, αποσύρουμε το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο θα φέρουμε σε επόμενη διάταξη, παίρνοντας υπόψη μας και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε καμμιά λάθος ερμηνεία που υπάρχει από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης.          

Με το άρθρο 17 επιλύεται, επίσης, ένα πρόβλημα αντίφασης της νομοθεσίας στο θέμα της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων, ώστε να ισχύει για τα ακίνητα που έχουν άδειες ανέγερσης μέχρι το τέλος του 1994, ό,τι ισχύει και γι’ αυτά που την απέκτησαν από το 1995 και μετά.

Με την ρύθμιση του άρθρου 18 αίρεται η παλιά απαγόρευση της συστέγασης και συλλειτουργίας των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση -όπως για παράδειγμα είναι ο μηλίτης, που είναι το πιο γνωστό από τα ποτά από ζύμωση- και με μονάδες παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και εμφιαλωμένου νερού.

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής αγοράς και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, κυρίως μηλίτη, αλλά και άλλων ποτών, με αναμενόμενα σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε δημοσιονομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο, μια και τα συγκεκριμένα ποτά εισάγονται αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας.

Στόχος μας είναι ένα μεγάλο μέρος εισαγωγών να αντικατασταθεί από την εσωτερική παραγωγή και μ’ αυτόν τον τρόπο να εισέλθουν στα ταμεία της χώρας έσοδα, τα οποία θα συνδράμουν στην οικονομική πολιτική της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη δημοσιονομική συγκυρία.

Με τα άρθρα 23 έως 25 παραχωρούνται κτίρια του Δημοσίου που λόγω της μακρόχρονης αχρηστίας τους δεν συντηρούνται και αυτήν τη στιγμή είναι έτοιμα για να παραχωρηθούν στους δήμους που τα έχουν ζητήσει, προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές στεγαστικές ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών τους.

Επίσης, εξετάζονται από το Υπουργείο κι άλλες περιπτώσεις για παραχώρηση δημόσιας περιουσίας. Είναι αυτή η «παραχωρημένη δημόσια περιουσία που έχει πάει στο υπερταμείο και δεν μπορούμε να την κάνουμε τίποτα κι αναγκαζόμαστε να φέρουμε βουλευτικές τροπολογίες», όπως είπε κάποιος συνάδελφος.

Κύριοι της αντιπολίτευσης, δεν είναι η δημόσια περιουσία στο υπερταμείο. Δεν διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία το υπερταμείο. Συγκεκριμένα είναι αυτά που διαχειρίζεται το υπερταμείο και το έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Τα συγκεκριμένα είναι δημόσια περιουσία, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά και να συντηρηθούν στις δύσκολες εποχές, παραχωρούνται στους δήμους.      

Στο Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και υπηρεσιών του Δήμου. Στο Δήμο Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Στο Δήμο Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς του Δήμου. Στο Δήμο Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς, για στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου. Στο Δήμο Νέστου του Νομού Καβάλας παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς, για στέγαση Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στο Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του αστυνομικού τμήματος Μηλεών Πηλίου.

Επίσης, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του παιδικού σταθμού Σπετσών υπό τον όρο στέγασης και του πολυδύναμου ιατρείου Σπετσών και με πρόβλεψη κάλυψης των δαπανών για τις απαραίτητες εργασίες στα κτίσματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, παραχωρείται η κυριότητα δημοσίου ακινήτου. Επίσης, για τη Ροδιακή Έπαυλη τα ανέφερε πάρα πολύ αναλυτικά ο κ. Γάκης και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Με όλες αυτές τις διατάξεις παραχωρείται δημόσια περιουσία στους Δήμους.

 Εδώ θα ήθελα να αναφέρω πάλι, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Αμυρά, αυτό που είπα και στην Επιτροπή. Όλα αυτά παραχωρούνται στους Δήμους μετά από αίτηση που γίνεται και με κάποια μελέτη που προωθείται στη δημόσια περιουσία για το πώς θα αξιοποιήσουν οι Δήμοι τα συγκεκριμένα ακίνητα. Από κει και πέρα γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες από τις υπηρεσίες και η πρόταση για το εάν κρίνεται απαραίτητη η απόδοση προς τους Δήμους.

Από την άλλη, υπάρχει η διαβεβαίωση και η ρύθμιση του δημοσίου ότι εάν μέσα στην πενταετία δεν κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες οι Δήμοι ή δεν τα χρησιμοποιούν για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρούνται, επανέρχονται στο δημόσιο. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται καλύτερα η δημόσια περιουσία και έχει την αναλογία που της ανήκει και την αξιοποίηση που της πρέπει.

Με το άρθρο 26 προτείνεται ρύθμιση που θεσπίζει κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η δωρεάν παραχώρηση σε υπηρεσίες του υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης του μητρώου φορέων Γενικής Κυβέρνησης αιθουσών του Ζαππείου Μεγάρου και εκτάσεων της Επιτροπής για τη διοργάνωση με δαπάνες τους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας εκθέσεων, εκπαιδευτικών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εορτών και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Δεν είναι αντίθετες με την κληρονομιά και τη διαθήκη που έχει αφήσει ο διαθέτης Ζάππας. Οι ανωτέρω δωρεάν παραχωρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 40.000 ευρώ ετησίως. Οι εν γένει δυσμενείς οικονομικές συνθήκες αιτιολογούν την παρέκκλιση και η διάταξη εναρμονίζεται πλήρως με τον σκοπό του ιδρύματος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχεται μεν απώλεια εσόδων για την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Αναφέρω και πάλι, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ότι είναι 40.000 ευρώ ετησίως για όλα τα Υπουργεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και όχι 40.000 για κάθε Υπουργείο. Όποιος διαβάσει καλά το νόμο, δίνει αυτή την ερμηνεία ακριβώς. Για την απώλεια που επέρχεται για την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων έχουμε σαν αντιστάθμισμα, όπως θεσπίζεται, την απαλλαγή της από τον ΕΝΦΙΑ, που είναι γύρω στις 16.000 ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά στις τροπολογίες, με την τροπολογία που αφορά τις ρυθμίσεις του ν. 2971/2001 θεσπίζεται το δικαίωμα των ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων κάμπινγκ ή κέντρων αναψυχής ή ναυταθλητικών σωματείων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για απευθείας μίσθωση όμορων προς την επιχείρησή τους και των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού ή της παραλίας του οποίου ζητούν τη χρήση τμήματος ακινήτου αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Με την προτεινόμενη τροπολογία επιτυγχάνεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσω εκμίσθωσης από την ΕΤΑΔ του αναλογούντος τμήματος ακινήτου αρμοδιότητάς της.

Περαιτέρω, διασφαλίζεται η συνέχεια του νομικού πλαισίου και η ομαλή και η αδιατάραχτη λειτουργία των επιχειρήσεων που είναι όμορες σε αιγιαλό, όπου προβλέπεται ακίνητο αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ, καθώς και δρόμος οποιασδήποτε μορφής προς όφελος της εθνικής τουριστικής οικονομίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τι τροπολογία είναι αυτή, κυρία Υπουργέ;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Την έχω αναφέρει πριν, κύριε Πρόεδρε, απλά…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Όχι, καλά κάνετε. Απλά θέλω να τη δω εγώ εδώ μπροστά για την ψηφοφορία μετά. Τι αριθμό είπατε ότι έχει αυτή η τροπολογία σχετικά με τον αιγιαλό;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Γενικός αριθμός 1051.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ναι, είναι η 1051, δεν το έχω σημειώσει επάνω. Δεν έχω και τον πίνακα μαζί μου, έχω μόνο τις βουλευτικές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Εντάξει, συνεχίστε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όσον αφορά την τροπολογία 1047 για το VDI, επειδή ρωτήθηκε και από συνάδελφο της αντιπολίτευσης, η παράταση δίνεται μέχρι τις 30/9 κατά κύριο λόγο γιατί είναι αίτημα των φοροτεχνικών, λόγω πίεσης που υπάρχει με τις φορολογικές δηλώσεις, να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα, ολοκληρώνοντας τις φορολογικές δηλώσεις, να προχωρήσουν και σε δηλώσεις για το VDI. Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ικανοποιητικά. Δεν έχουμε τα τελικά της 31/5 για να είναι ανακοινώσιμα και να μπορούσα να σας τα πω σήμερα, αλλά μέχρι το σημείο που είχαμε ήταν ικανοποιητικά. Από κει και μετά και η όποια παράταση μέχρι 30/9 θα φέρει έσοδα στο κράτος.

Προχωρώ στην τροπολογία 1053/173.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρία Υπουργέ, για όσες υπερασπίστηκαν οι συνάδελφοί σας, δεν χρειάζεται να μιλήσετε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, επειδή δημιουργήθηκε μια ασάφεια από συναδέλφους της αντιπολίτευσης, οφείλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις πάνω στη συγκεκριμένη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ωραία. Συνεχίστε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Για τον υπολογισμό της μείωσης του φόρου του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη με τον νόμο που ψηφίσαμε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το αφορολόγητο στο 50% του εισοδήματος. Σε αυτήν την περίπτωση τα διάφορα εισοδήματα εκτός του αγροτικού εισοδήματος που θα προσμετρώνται, δεν θα είναι τα εισοδήματα που είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, για να το πω έτσι απλά και να το καταλάβουν και οι όποιοι αγρότες μας παρακολουθούν. Δηλαδή, οι κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο αφορούν ό,τι έχει να κάνει με ασφαλιστική εισφορά ΟΓΑ. Και οι αμοιβές των μελών των συνεταιρισμών και τα εκατόν πενήντα ημερομίσθια που είναι στα συσκευαστήρια και το εργόσημο, όπως και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, έχουν να κάνουν με την ιδιότητα του αγρότη και αυτά δεν θα προσμετρώνται στο 50% του εισοδήματος, το οποίο θα είναι αποτρεπτικό για να δώσει στον αγρότη το αφορολόγητο.

Κλείνοντας με τις βουλευτικές τροπολογίες, από τις τέσσερις βουλευτικές τροπολογίες θα κάνω αποδεκτή την τροπολογία με γενικό αριθμό 1055 και ειδικό 175 των συναδέλφων κ.κ. Μπαλαούρα, Μανιού και Μηταφίδη για την παραχώρηση κατά κυριότητα κτηρίων του πρώην στρατοδικείου ΕΑΤ-ΕΣΑ προς την Περιφέρεια Αττικής.

Τις άλλες τρεις βουλευτικές τροπολογίες κάποια στιγμή θα τις εξετάσουμε και θα δούμε εάν θα μπορέσουμε να τις κάνουμε αποδεκτές. Για την πρώτη χρειάζεται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για τη δεύτερη του κ. Κουτσούκου για την παραχώρηση ακινήτου στον Δήμο Ήλιδας, θα πρέπει να κάνει αίτημα ο συγκεκριμένος Δήμος πρώτα στη Δημόσια Περιουσία και να εξεταστεί από εκεί και μετά. Την τρίτη θα τη δούμε κάποια άλλη στιγμή, όχι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σας ευχαριστώ.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε στην τροπολογία, εξήγησα αναπτύσσοντάς την ότι αυτό το ακίνητο έχει παραχωρηθεί εδώ και σαράντα χρόνια και είχα συνημμένο στην τροπολογία το προεδρικό διάταγμα του αποχαρακτηρισμού με το τοπογραφικό.

Ο Δήμος Ήλιδας έχει υποβάλει από πέρυσι που έληξε η μίσθωση καινούριο αίτημα μακροχρόνιας μίσθωσης συνοδευόμενο από οικονομοτεχνική μελέτη. Άρα, είναι εκ του περισσού να επανέλθει με καινούριο αίτημα.

Μπορείτε να αποδεχθείτε τώρα την τροπολογία. Αλλιώς, να ενημερώσουμε τον Δήμο να σας ξανακάνει ένα καινούριο αίτημα.

Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Εάν υπάρχει αίτημα από το Δήμο Ήλιδας προς το Υπουργείο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει καινούριο αίτημα. Θα το εξετάσουμε και θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή.

Εξάλλου, υπάρχουν αρκετά ακίνητα, τα οποία αιτούνται οι δήμοι, για να τους τα παραχωρήσουμε. Σε επόμενο νομοσχέδιο που θα έχουμε και άλλες περιπτώσεις θα εξετάσουμε και το δικό σας θέμα.