Επιστροφή

Ομιλία της Υφυπουργού Οικονομικών κ. Παπανάτσιου στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και λοιπών Επιτροπών κατά τη συζήτηση του ν/σ: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι σε όλους ολόθερμα Καλή Χρονιά.

 Κυρίες και κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έχουμε πολλούς και καλούς λόγους να πιστεύουμε, ότι η φετινή χρονιά του 2018, θα είναι καλή χρονιά για την Ελλάδα, με την έννοια ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος των μνημονίων. Αυτό επιτεύχθηκε με πολύ κόπο και αγώνα με μια σκληρή διαπραγμάτευση που λοιδορήθηκε από μια Αντιπολίτευση, η οποία, όταν ήταν Κυβέρνηση πίστευε, ότι ακόμη και αν δεν υπήρχαν μνημόνια θα έπρεπε να τα εφεύρει, ώστε να περάσουν τα σκληρά ταξικά μέτρα που πέρασαν μέχρι το 2014 και αυτά που μας προτείνετε  και σήμερα.

Αυτό άλλαξε με την Κυβέρνησή μας, παρά το διπλό αγώνα που δώσαμε και δίνουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Με το τέλος της επιτροπείας θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε το έργο για την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας και κυρίως τα πιο αδύναμα από αυτά.

Ας έρθουμε στο πολυνομοσχέδιο. Περιλαμβάνονται μια σειρά σημαντικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και του χαρτοφυλακίου μου ειδικότερα. Θα σταθώ ιδιαίτερα στη δημιουργία της νέας ειδικής υπηρεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος. Η νέα ειδική υπηρεσία με το όνομα, Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα τελεί υπό την εποπτεία του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Αποτελεί πάγια τακτική όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών και λοιπών κρατών, η δημιουργία εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών, ιδίως, όσον αφορά στην ποινική φοροδιαφυγή. Στόχος είναι η συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μια υπηρεσία κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.

Θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στον στόχο της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό αποσυμφορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από ένα μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα της υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και λοιπών προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων, αλλά και λοιπών οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα φορολογικά αδικήματα, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη διαφθορά κτλ..

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας θα έχουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβαση τους σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους.

Τέλος, προβλέπεται η συνδρομή των λοιπών ελεγκτικών σωμάτων στην νέα υπηρεσία και οι προϋποθέσεις συνεργασίας της με διοικητικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Η νέα υπηρεσία θα σταθεί σαν διεύθυνση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές.

Σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, μεταφέρονται διατάξεις που αφορούν το φορολογικό μητρώο στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και δίνεται πλέον η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει το Α.Φ.Μ. επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αδικήματα φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Επιπλέον προβλέπεται να παρέχεται εγγύηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, τουλάχιστον 15.000 €, για την επανενεργοποίηση Α.Φ.Μ. επιχειρήσεων, που έχουν μπλοκαριστεί τα Α.Φ.Μ. τους εξαιτίας της εμπλοκής τους σε σχετικά αδικήματα, κατόπιν ελέγχου σε βάθος πενταετίας.

Επίσης, με άλλα άρθρα προχωρούμε στον εξορθολογισμό των φορολογικών κινήτρων και ειδικότερα στην κατάργηση ανενεργών διατάξεων. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είτε η κυρία Αραμπατζή πριν, για τη χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων του ν.2520/1997, ότι καταργείται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και υπεραξίας της αγοραπωλησίας αγροτικών εκτάσεων από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μα, κα Αραμπατζή, αυτό τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία το κίνητρο είναι ανενεργό. Δεν είναι ένα κίνητρο, το οποίο είναι ενεργό, το οποίο το χρησιμοποιούσαν μέχρι χθες κάποιοι και συνεχίζεται και εμείς ερχόμαστε να το καταργήσουμε. Δεν επηρεάζονται μια σειρά φορολογικά κίνητρα που έχουν να κάνουν με διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και τα φορολογικά κίνητρα όλων των παραπάνω περιπτώσεων διατηρούνται στο ακέραιο.

Τέλος, κάνουμε ορισμένες σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες συνεργασίας πολίτη και φορολογικής διοίκησης στις περιπτώσεις ελέγχου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Με αυτό τον τρόπο αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι κυρώσεις διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, έτσι ώστε να είναι αυστηρότερος για τους πολίτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση, γνωρίζοντας ότι ελέγχονται, σε σχέση με αυτούς που υποβάλλουν δήλωση που είναι συνέπεια παράλειψης ή λάθους, το οποίο διαπιστώθηκε από τον ίδιο τον πολίτη πριν ελεγχθεί. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των φόρων, αφού αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές ή δικαστικές αμφισβητήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στον πολίτη, έχουμε μια μείωση 40% του προστίμου - σημειωτέον εδώ του προστίμου και όχι του κυρίως φόρου - υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει σε όλο το ποσό και εντός τριάντα ημερών. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά παρέχουμε κίνητρο στους φορολογούμενους να συμμορφώνονται οικειοθελώς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να ενισχύονται τα δημόσια έσοδα. Μάλιστα αυτό που κάνουμε είναι ανάλογο με τις διατάξεις για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων, με τις οποίες, κύριοι της αντιπολίτευσης - αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κ. Κουτσούκο, που είπε χθες ότι ερχόμαστε να κόψουμε πρόστιμα- είχατε συμφωνήσει και με ενθουσιασμό.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάτι που ακούστηκε χθες σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Καταρχάς, ήδη, οι σταθμοί διοδίων έχουν καταστεί υπόχρεοι απόκτησης POS με την τελευταία Υπουργική μας Απόφαση και θα πρέπει να εγκαταστήσουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Δεύτερον, όσον αφορά τα σχολικά κυλικεία είμαστε διατεθειμένοι να επανεξετάσουμε και να επαναξιολογήσουμε το ζήτημα και να βρούμε λύσεις που να ελαχιστοποιούν το κόστος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις ρυθμίσεις αυτές λύνεται μια σειρά από προβλήματα και διευκολύνονται οι σχέσεις πολίτη - κράτους, αλλά και αποσυμφορίζονται τόσο οι ελεγκτικές αρχές όσο και τα δικαστήρια. Με το σύνολο του πολυνομοσχεδίου κλείνει ένας κύκλος για τη χώρα μας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, αλλά και μιας μεγάλης προσπάθειας της κυβέρνησης μας. Σε πείσμα όσων επιθυμούσαν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης καταφέραμε να βάλουμε ένα τέλος στην περιπέτεια αυτής της χώρας. Καταφέραμε να βάλουμε όρους σε αυτή τη διαπραγμάτευση και να βάλουμε και κοινωνικό πρόσημο.

Πιστεύουμε ότι δικαιώνουμε την επιλογή του ελληνικού λαού να μας δώσει την εντολή για τον τερματισμό μιας περιπέτειας που φαινόταν να μην έχει τέλος, μιας περιπέτειας, την οποία η ελίτ αυτής της χώρας την αντιμετώπιζε χαιρέκακα ως μια ευκαιρία, για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της και αυτή την κυριαρχία την αμφισβητήσαμε με επιτυχία.

Ευχαριστώ.