Επιστροφή

Ομιλία της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του ν/σ: «Κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας αρμοδίων αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα και διατάξεις εφαρμογής (27.9.2017)».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ: « ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.» (27.9.2017)

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου και σε συνέχεια της πολυμερούς σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α., όπως όλοι είπατε, είναι ο ν. 4153/13 σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα κυρώνεται η Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών, με την οποία ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόματη ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων μερών της.

Θα ήθελα να απαντήσω και στον εισηγητή της ΝΔ σε σχέση με τη συμβολή του ελληνικού κράτους. Το συγκεκριμένο είναι αποτέλεσμα των εργασιών του ΟΟΣΑ, όπου συμμετείχαν οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών, η Ε.Ε., οι φορείς και τα πανεπιστήμια και κατέληξαν στο σχέδιο δράσης «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μετατόπιση Κερδών». Οι συγκεκριμένες επιπλέον διατάξεις είναι και αντίστοιχες με αυτές της Οδηγίας 2016/881/ΕΕ. Εκεί το κάθε ένα κράτος έβαλε το δικό του μερίδιο.

Δεν είναι δημιούργημα ενός έτους ή ενός μήνα, από το 2013 και μετά μέχρι το 2016 που ολοκληρώθηκε, γίνονταν διάφορες διαβουλεύσεις.

Τι επιχειρείται τώρα με τη συγκεκριμένη συμφωνία;

Επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιρειών, όπως άλλωστε συνέβη και με την εναρμόνιση της Οδηγίας, όπως είπα και πριν, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/881 για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τον ν.4484/2017 που είχαμε πριν από λίγο διάστημα.

Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις;

Η Κυβέρνησή μας προχωράει και ενσωματώνει στην Εθνική Νομοθεσία σημαντικές διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες μπορεί οι προηγούμενες Κυβερνήσεις να τις είχαν υπογράψει, όπως ήταν υποχρεωμένες, τις είχαν όμως αφήσει στα συρτάρια και πρόκειται για μια πρακτική που έχουμε διαπιστώσει ότι έκαναν συστηματικά- καταγγέλθηκε και από κάποιους εδώ μέσα- και όχι μόνο με τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά και με την νομοθεσία για άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το λαθρεμπόριο. Οι νόμοι αφήνονταν ανενεργοί με τη μέθοδο της μη έκδοσης των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων.

Η Κυβέρνησή μας εκδίδει τις εφαρμοστικές αποφάσεις, συμπληρώνει την νομοθεσία όπου χρειάζεται και φτιάχνει νέα νομοθεσία σε άλλες περιπτώσεις. Οι διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά στις οποίες έχει δοθεί ελάχιστη σημασία, αποτελούν σημαντικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής.

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει λίγα πράγματα με την εθνική νομοθεσία, αλλά ακόμα και με τις διμερείς συμφωνίες. Τα εργαλεία που έχουνε στη διάθεσή τους οι φοροφυγάδες είναι πλέον υπερβολικά πολλά. Λύσεις μπορούν να δοθούν σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή πρόοδος σε αυτό τον τομέα, αλλά και πάλι πιστεύουμε σαν Κυβέρνηση, ότι  θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, ώστε η κάθε χώρα να μην προσπαθεί μόνη της να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος και από επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.

Με την συμφωνία που κυρώνουμε οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων με ετήσια ενοποιημένα έσοδα- είναι πολύ σημαντικό αυτό το «ετήσια ενοποιημένα έσοδα», γιατί με την διασπορά πολλά μπορούσαν να χαθούν- 750 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, οφείλουν να υποβάλουν έκθεση ανά χώρα. Εδώ θα ήθελα να δώσω ένα στοιχείο, ότι το 10% των πολυεθνικών ομίλων στην Ε.Ε. πραγματοποιούν το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταλαβαίνετε πόσο πολύ σημαντικό είναι το συγκεκριμένο στοιχείο που θα παίρνουμε πλέον από τους πολυεθνικούς ομίλους.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τις οποίες δεν διαθέτουν οι εγχώριες επιχειρήσεις. Όχι μόνο διαβρώνεται η φορολογική βάση της χώρας, αλλά και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός, καθώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φορολογούνται τελικά βαρύτερα από τους πολυεθνικούς ομίλους. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν φοροδιαφυγή με εργαλεία μαζικής καταστροφής. Με λίγες κινήσεις γίνεται φοροδιαφυγή δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Δυστυχώς σε επίπεδο παγκόσμιο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική βούληση για περιορισμό του φαινομένου, αλλά όπως είπα, δεν είναι πρόβλημα που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποκλειστικά με εθνικά μέσα και γι' αυτό δουλεύουμε με αυτό που μας προσφέρουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, που πάντως δεν είναι και λίγο, αρκεί να αξιοποιηθεί από την φορολογική διοίκηση κάθε ευκαιρία που προσφέρεται.

Επιστρέφοντας στις προβλέψεις της συμφωνίας που κυρώνουμε, οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων, από δω και στο εξής, στην έκθεση ανά χώρα, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, θα πρέπει να δίνουν τα παρακάτω στοιχεία: Το ποσό των εσόδων, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, τον αριθμό των εργαζομένων τους, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί επιτρέπουν μια πρώτη εκτίμηση, αν μια επιχείρηση έχει πραγματική ή εικονική δραστηριότητα.

Είναι πολύτιμα, γιατί ακόμη και αν προστατεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται από την ίδια την σύμβαση να χρησιμοποιηθούν σαν αποδεικτικά στοιχεία, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να τα αξιοποιήσουν για την αξιολόγηση των κινδύνων, σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και την διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών για οικονομική και στατιστική ανάλωση και για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών ενός πολυεθνικού ομίλου ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου.

Σε σχέση με κάποια ζητήματα που τέθηκαν, ζητήθηκε ένα παράδειγμα για την διόρθωση. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αποτελεί η διόρθωση κερδών μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Το γεγονός ότι οι αρχές μπορούν να διαβουλεύονται δεν θα είναι κάτι νέο, αφού σε όλες οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα μας προβλέπεται η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού για να επιλυθούν τυχόν προβλήματα κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή των συμβάσεων με σκοπό να αποφευχθεί η επιβολή διπλής φορολογίας.

Επίσης, ως προς τις κυρώσεις θα γίνει νομοτεχνική παρέμβαση με μια βελτίωση, για να γίνουν τα πρόστιμα 20.000 και 10.000 όπως ειπώθηκε από κάποιους συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή η επιβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί μαζί με την τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης βασικού και ελληνικού και την υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών μέρος της φορολογικής υποχρέωσης για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, οι προτεινόμενες κυρώσεις είναι ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στον νόμο 4174/2013 και στο νομό 4484/2017 που ψηφίσαμε αντίστοιχα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών της Ε.Ε., που εκεί ενσωματώθηκε η οδηγία 881/2016.

Άρα, οι κυρώσεις που υπάρχουν και εδώ θα είναι 20.000 και 10.000 ευρώ.

Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που προσφέρουν οι διεθνείς συμφωνίες, οι συμφωνίες σε επίπεδο Ε.Ε. και σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α., για να πατάξουμε, όσο μας επιτρέπει το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, την μαζική φοροδιαφυγή που κάνουν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες.

Θέλουμε να προστατεύσουμε την φορολογική βάση, θέλουμε η οικονομική δραστηριότητα που γίνεται στην Ελλάδα και επωφελείται από τις δημόσιες υποδομές να φορολογείται στην Ελλάδα και θέλουμε να διατηρούνται ίσοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ μικρών, μεσαίων και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Ευχαριστώ.