Επιστροφή

Ομιλία της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στη Βουλή κατά τη ψήφιση του ν/σ: "Κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα και διατάξεις εφαρμογής"

Πρακτικά Βουλής 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών  και του συνόλου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής».

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η πολυμερής συμφωνία αρμοδίων αρχών, με την οποία ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόματη ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμβαλλόμενων μερών της.

Στόχος  είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιρειών, όπως αυτό άλλωστε συνέβη και με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 881/2016 για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον ν. 4484/2017.

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει λίγα πράγματα για την εθνική νομοθεσία, ακόμη και με τις διμερείς συμφωνίες. Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι φοροφυγάδες είναι πλέον υπερβολικά πολλά. Λύσεις μπορούν να δοθούν μόνο σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτό και οι διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας, αποτελούν σημαντικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία κυρώνουμε οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων με ετήσια ενοποιημένα έσοδα πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ να οφείλουν να υποβάλλουν την έκθεση ανά χώρα. Υποχρεώνονται να παρέχουν πληροφορίες για μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους, που επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές να πραγματοποιήσουν μια πρώτη εκτίμηση για το αν μια επιχείρηση είναι πραγματική ή εικονική δραστηριότητα.

Είναι πολύτιμα γιατί, ακόμη κι αν προστατεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται από την ίδια τη σύμβαση να χρησιμοποιηθούν σαν αποδεικτικά στοιχεία, οι φορολογικές αρχές μπορούν και πρέπει να τα αξιοποιήσουν για την αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών για οικονομική και στατιστική ανάλυση και για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών ενός πολυεθνικού ομίλου ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή μας αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που προσφέρουν οι διεθνείς συμφωνίες, οι συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΟΣΑ για να αντιμετωπίσουμε τη μαζική φοροδιαφυγή που κάνουν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φορολογική βάση, θέλουμε η οικονομική δραστηριότητα που γίνεται στην Ελλάδα και επωφελείται από τις δημόσιες υποδομές και την εγχώρια ζήτηση να φορολογείται στην Ελλάδα. Θέλουμε να διατηρούνται οι ίσοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ μικρών, μεσαίων και πολυεθνικών επιχειρήσεων, μεταξύ νομοταγών και μη νομοταγών επιχειρήσεων.

Οι πρακτικές της μεταφοράς κερδών μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών ή μέσω τριγωνικών συναλλαγών και άλλων τεχνασμάτων, οι πρακτικές της εικονικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων είναι παράνομες. Πρέπει να το τονίσουμε. Είναι κάτι που αναγνωρίζεται στο διεθνές νομικό πλαίσιο και υπάρχει πλέον ένα εκτεταμένο δίκτυο ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ.

Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο με βάση τις συμφωνίες αυτές. Το εμπλουτίζουμε και το βελτιώνουμε διαρκώς, ώστε να μπορέσουν οι φορολογικές αρχές να κάνουν τους ελέγχους και να εντοπίσουν τη φοροδιαφυγή. Και πραγματικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει εντατικοποιήσει τους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους, ενισχύεται με προσωπικό, εξοπλισμό, τεχνογνωσία γιατί υπάρχει σήμερα από την Κυβέρνησή μας η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

Πριν προχωρήσω στις τροπολογίες, θα ήθελα να δώσω κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι κάποιες διορθώσεις. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι αυτό που είχα αναφέρει και στην Επιτροπή. Οι 10 χιλιάδες ευρώ αντικαθίστανται με 20 χιλιάδες ευρώ και οι 5 χιλιάδες ευρώ αντικαθίστανται με 10 χιλιάδες ευρώ. Είναι στο δεύτερο μέρος, στην παράγραφο 4 του τρίτου άρθρου.

Επίσης, ξεκινώντας από την τροπολογία με γενικό αριθμό 1261 και ειδικό 204, η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της με στόχο την καταπολέμηση του μείζονος οικονομικού εγκλήματος κάθε μορφής. Ήδη βλέπουμε και τα επιτεύγματά της το τελευταίο διάστημα.    

Με την παρούσα τροπολογία και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, δίνουμε ένα επιπλέον όπλο στην ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου μας καθιστώντας τη συναρμόδια, όχι μόνο για την παρεμπίπτουσα διαπίστωση παράβασης της εργατικής νομοθεσίας αλλά και για την αυτοτελή διενέργεια ελέγχων με τον ίδιο στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροπολογία προστίθεται η Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ σαν ελεγκτικό σώμα μαζί με την οικονομική αστυνομία, η οποία έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να προβαίνει στη σύνταξη και την υποβολή αρμοδίως σχετικής έκθεσης ελέγχου στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα αδήλωτη εργασία κλπ. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ρύθμισης θα είναι ιδιαίτερα θετικά στον αγώνα της Κυβέρνησής μας ενάντια στην παράνομη εργασία και στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος γενικότερα. Έχουμε ήδη τα αποτελέσματα του ΣΕΠΕ. Με την ενίσχυση και με το ΣΔΟΕ πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1263 και με ειδικό αριθμό 205 θα ήθελα να καταθέσω μια νομοτεχνική βελτίωση. Διαγράφεται το δεύτερο άρθρο που αποτελεί τις αποδοχές των μελών μουσικών συνόλων ΕΡΤ ΑΕ, επειδή θα  μπει σε αντίστοιχο νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου. Θα αναφερθώ μόνο στα άλλα άρθρα.

Με το πρώτο άρθρο της προωθούμενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξορθολογιστούν οι αποδοχές του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των μουσικών των κρατικών ορχηστρών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για αμοιβή με ειδικά μισθολόγια και η τροπολογία μεταβάλλει θετικά τις αποδοχές τους.

Με το τρίτο άρθρο, που γίνεται δεύτερο τώρα, εφόσον έχουμε τη διαγραφή του πρώτου, έχουμε τη ρύθμιση που αφορά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ουσιαστικά αποφέρει επέκταση του πεδίου εφαρμογής ήδη υπαρχουσών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους συνεπείς δανειολήπτες του ταμείου.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της νέας πολιτικής του Ταμείου, συνεπείς δανειολήπτες επιβραβεύονται με επιστροφή προς αυτούς μέρους καταβληθέντων τόκων στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων του στεγαστικού τομέα. Ωστόσο μέχρι σήμερα η πολιτική αυτή δεν εφαρμόζεται στους δανειολήπτες εκείνους των οποίων τα δάνεια έχουν μεταβιβαστεί και τιτλοποιηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3453/2006. Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τιτλοποιημένα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που παραμένουν συναλλασσόμενοί του, καθώς η διαδικασία είσπραξης εκχωρηθεισών απαιτήσεων από τα δάνειά τους εξακολουθεί να γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το κόστος της προτεινόμενης ρύθμισης θα καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γι’ αυτό δεν έχει υπάρξει η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017.

Με το επόμενο άρθρο με την πρώτη από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4484/2017 επιχειρείται να επιβεβαιωθεί με ρητό τρόπο ο ειδικός χαρακτήρας των διατάξεων που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 4270/2014 δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για την αρχή προς τον σκοπό εύρυθμης και απρόσκοπτης επιτέλεσης του σκοπού της.

Με το τελευταίο άρθρο, οι τροποποιήσεις του 4484/2017 αφορούν αφενός στις αναγκαίες και νομοτεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προσδιορισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντος ή αμετάκλητης αποδοχής σε βάρος της ασκηθείσας αγωγής και αφετέρου στην απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων προσωπικού στο συμβούλιο οικονομικών εμπειρογνωμόνων στις περιπτώσεις που δεν έχει οριστεί ή ελλείπει ο πρόεδρος του Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο.

Στην τελευταία τροπολογία με γενικό αριθμό 1266 και ειδικό 206 έχουμε παράταση της προθεσμίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Παρατείνεται, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων, μέχρι τις 31/10/2017 η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1/6/2017 μέχρι και τις 31/10/2017 εφαρμόζονται συντελεστές πρόσθετων φόρων που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017.

Νομίζω ότι με τις τρεις αυτές τροπολογίες έχουμε ολοκληρώσει και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, εάν υπάρχουν.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.