Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Δ.)

 ΑποφάσειςΤο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019) αντικατέστησε την (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ:ΩΨΨΛΗ-ΦΙΚ)

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Φορέων του Δημοσίου.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) είναι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών, διατίθενται στους Φορείς του Δημοσίου σε εικοσιτετράωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα και συμβάλλουν:

 • Στην έγκυρη, άμεση και επικαιροποιημένη διάθεση πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων φορέων,
 • Στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ορθής επεξεργασίας της πληροφορίας από τον Φορέα που έχει την ευθύνη διαχείρισής της.

Οι βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία είναι:

 1. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα (πρότυπο oAuth2.0)
 2. Υπηρεσία e-Παράβολο (τρεις Διαδικτυακές Υπηρεσίες/Web Services):
 • Δημιουργία e-παραβόλου και ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων
 • Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα
 • Αναλυτικά στοιχεία e-παραβόλου προς Φορείς 

  3.  Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

 • Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
 • Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.) 

  4.  Υπηρεσία Στοιχείων Κατόχου Οχήματος 

  5.  Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων ΔΑΥΚ

 

Βρείτε εδώ όλες τις  Διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΚΕ.Δ . 

 

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους Φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία, εξασφαλίζοντας  υψηλές συνθήκες ασφάλειας πληροφοριών.  Το ΚΕ.Δ για λόγους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  δεν αποθηκεύει επιχειρησιακή ή διοικητική πληροφορία.

Η απρόσκοπτη παροχή διοικητικών – επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς και η εξασφάλιση της ποιοτικής διακίνησης και διαχείρισης της πληροφορίας ενισχύει τη διαφάνεια στον Δημόσιο Τομέα. 

Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει:

 

Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ),  πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1.   Υποβολή Αιτήματος στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ),
 2.   Ανάπτυξη εφαρμογής πελάτη (client application) από τον Φορέα για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας,
 3.   Δοκιμαστικές κλήσεις στο πιλοτικό περιβάλλον του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ),
 4.   Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία σύμφωνα με:
  • Την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  • Τη σωστή τήρηση του αρχείου καταγραφής-ιχνηλασιμότητας κλήσεων.

 

 

Επικοινωνία:    kedg2g@gsis.gr 

 

 

 

ΑποφάσειςΣύνδεσμοι βοήθειας