Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

 

 

 

 

 

 

 

Tηλ.: 210 480 2002 
Φαξ:  210 480 2019
Διεύθυνση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα