Στοιχεία Απόδοσης ΔΟΥ (2011) Στοιχεία Απόδοσης ΔΟΥ (2011)

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν στοιχεία για την απόδοση των Δ.Ο.Υ. στο χειρισμό υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εντοπιστεί μέσω διασταυρώσεων, παραβατικής φορολογικής συμπεριφοράς και άλλων στοχευμένων δράσεων. Ο χειρισμός των υποθέσεων αυτών περιλαμβάνει τα στάδια της πρόσκλησης του φορολογούμενου στην Δ.Ο.Υ και της εθελοντικής του συμμόρφωσης, ή, εναλλακτικά, του ελέγχου.

Ο κάθε πίνακας αναφέρει το ποσοστό και τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν κλείσει μετά την ολοκλήρωση των σταδίων που προαναφέρονται, το μέσο όρο και το σύνολο του ποσού που βεβαιώθηκε (μέρος του οποίου μπορεί ταυτόχρονα να εισπράχθηκε) καθώς και το σημερινό σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων.