Δελτία Φορολογικών Δεδομένων (2006-2011) Δελτία Φορολογικών Δεδομένων (2006-2011)

 

Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2011

 

Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2010

 

Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2009


Στατιστικό δελτίο φρολογικών δεδομένων 2008

 

Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2007

 

Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2006