Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Τίτλος Αρχεία Ημερομηνία Λήξης Πρόσκλησης
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έληξε (23/01/2015)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για ιχνηλασία καπνικών και αλκοολούχων.
Έληξε (12/12/2014)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτοκινούμενα Αυτοκινούμενα Ανιχνευτικά Συστήματα με Ακτίνες Χ (x-rays) σε τελωνεία της χώρας
Έληξε (23/09/2013)
Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Απεγκατάσταση - Μεταφορά- επανεγκατάσταση παγίων και αρχείων από τη ΔΟΥ Αμφίκλειας στη ΔΟΥ Λαμίας (Λαμίας – Στυλίδας - Δομοκού – Μακρακώμης)». Αρχείο 1, Αρχείο 2
Έληξε (17/01/2013)
Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση τοτου έργου με τίτλο: «Μεταφορά αρχείου και επίπλων από τη ΔΟΥ Ιστιαίας στη ΔΥΟ Χαλκίδας»
Έληξε (10/01/2013)
Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Απεγκατάσταση, μεταφορά και επανεγκατάσταση παγίων - λοιπού εξοπλισμού και αρχείων από τη ΔΟΥ Άγ. Στεφάνου στη ΔΟΥ Κηφισιάς»
Έληξε (10/01/2013)
"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας"
Έληξε (09/01/2013)
"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη Δ.Ο.Υ. Ηράκλειας Σερρών"
Έληξε (04/01/2013)
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Συστημάτων Αυτόματης Καταγραφής Οχημάτων (στα συνοριακά Τελωνεία της χώρας»
Έληξε (05/11/2012)
«Συντήρηση & Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) »
Έληξε (02/05/2011)