Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών


Χρήστος Τριαντόπουλος 

(ΦΕΚ ανάθεσης καθηκόντων ΥΟΔΔ 537/6-8-2019)

Τηλ. : 210 3375771

email: generalsecr@minfin.gr

Δ/νση: Nίκης 5-7 - 10563 Αθήνα