Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

Πως πληρώνεται ο εκτελεστής-εκκαθαριστής-κηδεμόνας αν η κληρονομία στερείται ενεργητικού;

Πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.