Kοινωφελών Περουσιών Kοινωφελών Περουσιών

Ψηφιακές Yπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών περιλαμβάνουν τις παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες και για την πρόσβαση σε αυτές πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτετε ως χρήστης του Taxisnet αφού πρώτα πατήσετε πάνω σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

α) Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων    
β) Οι Ειδοποιήσεις μου
γ) Στοιχεία χορηγιών (υποτροφιών & οικον. ενισχύσεων) κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ
δ) Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ

 

Αναλυτικά οι ως άνω ψηφιακές υπηρεσίες έχουν ως εξής:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ΑΙΤΗΣΕΙΣ


     Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του Taxisnet εμφανίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχετε υποβάλλει ή έχετε αποθηκεύσει προσωρινά χωρίς να έχουν υποβληθεί.


Για να υποβάλλετε αίτηση για μία από τις δύο κατηγορίες αιτήσεων επιλέγετε:


α) «Δημιουργία αίτησης για Χορηγία Κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» ή
β) «Δημιουργία αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών».

Οι ως άνω κατηγορίες αιτήσεων αφορούν τα ακόλουθα:

 

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αφορά την υποβολή αιτήσεων, ενστάσεων και δικαιολογητικών για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση (βοήθημα) που χορηγείται από τις Κοινωφελείς Περιουσίες (Κληρ/τα) που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.


Για την υποβολή νέας αίτησης πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:


α) Να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη που θα τη βρείτε:


     Ι. για ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Υποτροφίες – Κληροδοτήματα και
     ΙΙ. για ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ και ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ στην παρούσα ιστοσελίδα από το μενού Γ.Γ.Δημόσιας Περιουσίας / Ανακοινώσεις / Κοινωφελείς Περιουσίες / Κοινωφελείς Περιουσίες (από 13-2-2016)
β) Να πατήσετε το κουμπί «Δημιουργία αίτησης για χορηγία άμεσης διαχείρισης ΥπΟικ».
γ) Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα της αίτησης.
δ) Να επισυνάψετε τα έγγραφα που προβλέπονται από την σχετική προκήρυξη, τα οποία πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου pdf ή εικόνας.
ε) Να πατήσετε το κουμπί «Υποβολή Αίτησης».


Μετά την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση Αίτησης».
Από την καρτέλα «Σχετικές Αποφάσεις» της υποβληθείσας αίτησης μπορείτε να αναγνώσετε τις αποφάσεις που αφορούν την προκηρυχθείσα χορηγία μέχρι την απόφαση διορισμού των δικαιούχων.

Είσοδος στις Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών

 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Αφορά την υποβολή στοιχείων και πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 ή αιτήματος προς τις Υπηρεσίες Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών για θέματα αρμοδιότητάς τους. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 16 του ως άνω νόμου δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.


Για την υποβολή των παραπάνω πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:


α) Να πατήστε το κουμπί «Δημιουργία αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών».
Β) Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα της αίτησης.
δ) Να επισυνάψετε τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου ανάλογα με την υπόθεση που επιλέξατε στην αίτηση, τα οποία πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου pdf ή εικόνας και ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
ε) Να πατήσετε το κουμπί «Υποβολή Αίτησης».


Μετά την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση Αίτησης».
Από την καρτέλα «Πρόοδος Αίτησης» της υποβληθείσας αίτησης μπορείτε να αναγνώσετε τις ενέργειες που έγιναν κατά τον χειρισμό της υπόθεσης και τα έγγραφα που εκδόθηκαν για κάθε ενέργεια.


Για την είσοδό σας στις Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Είσοδος στις Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΥ


     Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του Taxisnet εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις που στάλθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών και αφορούν τα εξής:


Α. Την είσπραξη ποσού που δικαιούστε να λάβετε ως υπότροφος, βοηθηματούχος, μέλος εξεταστικής επιτροπής ή προμηθευτής από κοινωφελή περιουσία (κληρ/μα) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Β. Την υποχρέωση που έχετε ως κοινωφελές ίδρυμα, διαχειριστής κληρ/τος, εκτελεστής διαθήκης, εκκαθαριστής ή κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας για την υποβολή προς την αρμόδια αρχή συγκεκριμένων πράξεων που ορίζονται από τον ν. 4182/2013, ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου που ανήκετε, και ειδικότερα οι πράξεις αυτές αφορούν τις παρακάτω ενέργειες:


1. Υποβολή προϋπολογισμού ή  απολογισμού ή ισολογισμού.
2. Υποβολή λογοδοσίας.
3. Εκμίσθωση ακινήτου.
4. Διορισμό διοικητή κοινωφελούς Ιδρύματος.


Εφόσον στις Ειδοποιήσεις σας υπάρχουν μηνύματα που αφορούν τις ως άνω υποχρεώσεις σας και δεν έχετε προβεί στην υποβολή σχετικής αίτησης μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας όπως περιγράφεται παραπάνω (κεφάλαιο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ»).


Για την είσοδό σας στις Ειδοποιήσεις που στάλθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Είσοδος στις Ειδοποιήσεις μου

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  ΥΠΟΙΚ


     Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του Taxisnet εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της απόφασης διορισμού σας ως υποτρόφου ή βοηθηματούχου από τα έσοδα του κληρ/τος (κοινωφελούς περιουσίας) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Για την είσοδό σας στα Στοιχεία της χορηγίας σας από κληρ/μα της Άμεσης Διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Είσοδος στα Στοιχεία της χορηγίας σας από κληρ/μα της Άμεσης Διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών.

___________________________________________________________

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αφορά την έκδοση βεβαίωσης του συνολικού ετησίου ποσού που καταβλήθηκε στους υποτρόφους των κοινωφελών περιουσιών (κληρ/των) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Για την έκδοση της βεβαίωσης πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
α) Να πατήσετε (εδώ) ή τον παρακάτω σύνδεσμο για την είσοδό σας στην υπηρεσία.
β) Να συμπληρώσετε τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet.
γ) Να επιλέξετε «Βεβαίωση Χορήγησης Υποτροφίας».
δ) Να επιλέξετε το έτος της βεβαίωσης και στη συνέχεια να πατήσετε ΟΚ.
    Σημειώνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται σε μορφή αρχείου .pdf και μπορείτε να την εκτυπώσετε ή να την  αποθηκεύσετε.

 

Είσοδος στις Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των (κοινωφελών περιουσιών) που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών