Χάρτης Καθορισμένου Αιγιαλού Χάρτης Καθορισμένου Αιγιαλού

 
Αφού εστιάσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος, με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ καθορισμού και το τοπωνύμιο.
Παρέχονται τα όρια των καθορισμένων αιγιαλών όπως αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί από τον χάρτη 1:50000 της ΓΥΣ.
Σημειώνεται πως τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν επίσημο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά ψηφιοποίηση της αντίστοιχης περιγραφικής πληροφορίας που έχει κατά καιρούς δημοσιευτεί σε σχετικά ΦΕΚ.
Τελευταία ενημέρωση των δεδομένων έγινε τον Μάιο 2015.