Επικοινωνία Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για κατάθεση αίτησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού Ψηφιακές Υπηρεσίες

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Καραγιώργη Σερβίας 8, 10 184, Αθήνα
e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr
Τηλέφωνα: 210.33.75.771  210.33.75.737  210.33.75.738
fax: 210.33.75.917

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κολωνού 2 και Πειραιώς, Αθήνα 104 37
e-mail: dtys@2018.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
Κολωνού 2 και Πειραιώς, Αθήνα 104 37
e-mail: gramd10@2018.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Κολωνού 2 και Πειραιώς, Αθήνα 104 37
e-mail: klirodot@gspp.gr

Κατάλογος Δασαρχείων & Διευθύνσεων Δασών

Τηλεφωνικός κατάλογος Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

 

Φόρμα Επικοινωνίας
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ