'Εντυπα 'Εντυπα


Περιγραφή Κατηγορία Αρχείο Ημερομηνία
Κ7 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ7.pdf 15/11/2016
Κ8 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ8.pdf 15/11/2016
Κ9 - ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1 ΕΩΣ ΚΑΙ Κ8 Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ9.pdf 15/11/2016
Ε4 - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων EΝΤΥΠΟ_4.pdf 15/11/2016
Ε5 - ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων ΕΝΤΥΠΟ_5.pdf 15/11/2016
ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΛΗΡ/ΤΩΝ) Κοινωφελείς Περιουσίες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 3 (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).xls 15/11/2016
ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Κοινωφελείς Περιουσίες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 4 (ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ).xls 15/11/2016
ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κοινωφελείς Περιουσίες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 5 (ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ).xls 15/11/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κοινωφελείς Περιουσίες 15/11/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ Κοινωφελείς Περιουσίες ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.doc 15/11/2016