'Εντυπα 'Εντυπα


Περιγραφή Κατηγορία Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για διαγράμματα αιγιαλού Αιγιαλός Αίτηση για διαγράμματα αιγιαλού.doc 15/11/2016
Κ2 - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ2.pdf 15/11/2016
Κ3 - ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ) Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων K3.pdf 15/11/2016
Κ4 - ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ4.pdf 15/11/2016
Κ5 - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ5.pdf 15/11/2016
Κ6 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ6.pdf 15/11/2016
Ε1 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων ΕΝΤΥΠΟ_1.pdf 15/11/2016
Ε2 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων ΕΝΤΥΠΟ_2.pdf 15/11/2016
Ε3 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων ΕΝΤΥΠΟ _3.pdf 15/11/2016
Κ7 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων Κ7.pdf 15/11/2016