Αξιοποίηση ακινήτων , εκποίηση και εκμίσθωση κινητών Αξιοποίηση ακινήτων , εκποίηση και εκμίσθωση κινητών

Αξιοποίηση ακινήτων, εκποίηση και εκμίσθωση κινητών

18 Ιουλ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ...
14 Ιουλ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟΝ Ν ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟΝ Ν ΗΛΕΙΑΣ
8 Ιαν 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΙ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου & Κολοκοτρώνη 101) , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΞΙ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ  
8 Ιαν 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΖΑΤΟΥΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π.Χ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π.Χ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΖΑΤΟΥΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Α Ι Τ Η Σ Η OPERATOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...