Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

18 Ιουλ 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Κυπαρισσίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...
18 Ιουλ 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Γαργαλιάνων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...
17 Ιουλ 2018

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
16 Ιουλ 2018

Διακήρυξη Α επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς

Διακήρυξη Α επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς . Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,...
16 Ιουλ 2018

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας, η οποία έλαβε ΑΔΑ: 6ΛΖΒΗ-Γ09 και η οποία θα διεξαχθεί την 31.07.2018 ημέρα Τρίτη και...
13 Ιουλ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 6654Η-ΟΚΕ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διακήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία έλαβε ΑΔΑ: 6654Η-ΟΚΕ και η οποία θα διεξαχθεί...
12 Ιουλ 2018

Διακήρυξη Α επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

Διακήρυξη Α επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  των τμημάτων της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας . Η δημοπρασία θα...
12 Ιουλ 2018

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακίνητου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω43ΩΗ-ΥΜΘ) για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 03/08/2018 και ώρα 10.00 π.μ....
10 Ιουλ 2018

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ...