Αμμοληψία Αμμοληψία

Αμμοληψία

21 Μαρ 2019

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου(42.262,5μ3)

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου(42.262,5 μ3)
21 Μαρ 2019

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (4.184,4 μ3)

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (4.184,4 μ3)
21 Μαρ 2019

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (400μ3)

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) (400μ3)
7 Δεκ 2018

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
6 Δεκ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 10-12-2018 θα διενεργηθούν φανερές προφορικές πλειοδοτικές δημοπρασίες για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται εντός...
30 Νοε 2018

Πλειοδοτική διακήρυξη αμμοχάλικου

Πλειοδοτική διακήρυξη αμμοχάλικου Δήμου Αγρινίου
28 Νοε 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 3-12-2018 θα διενεργηθούν φανερές προφορικές πλειοδοτικές δημοπρασίες για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται εντός χερσαίας...
11 Απρ 2018

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών

Διακήρυξη
Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών