Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την Στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011) για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών, την 7-11-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας Γούναρη 11Α 26110 Πάτρα.