Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου του Ν. Κεφαλληνίας ήτοι Τμήμα Αδειών Διαμονής, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού και Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, την 22/07/2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:30π.μ έως 10:30 π.μ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας.