Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ.226 Α/27-10-2011) για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11/12/2019 , ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας (Διοικητήριο).

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών