Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Β' επαναλητπική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ναυτικού Σταθμού Ανεφοδιασμού Μεστών Χίου

Διακήρυξη Β' επαναλητπικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ναυτικού Σταθμού Ανεφοδιασμού Μεστών Χίου.