Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

B΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ Χίου - ΑΑΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 16 του ν. 3130 / 28-03-2003 την 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας , οδός : Πολυχρονοπούλου 6, B΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ Χίου- Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων . Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 904,50 τ.μ(περ) αντί ανωτάτου ορίου μηνιαίου μισθώματος 3.800,00 Ευρώ , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με σταθερό μίσθωμα μια τριετία .

Φωτ/φο ολόκληρης της Διακήρυξης μαζί με κάθε πληροφορία δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. (22713 52215-Φιλιππίδης)