Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9 -7-2018 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται στις 13 -12 - 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 - 11 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία (Διοικητήριο) 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) για την στέγαση του Τομέα Aποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.

1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.