Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2018, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΡΟΔΟΣ».

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό  σειρές με τα οκτώ ελληνικά κέρματα ευρώ κοπής  2018, σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου BLISTER, με θέμα : «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΡΟΔΟΣ».