Επιστροφή

Αναμνηστικά από τη γέννηση του Δ. Μητρόπουλου - την Πυρπόληση Μονής Αρκαδίου

Δύο νέα κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016 που εκδόθηκαν ως αναμνηστικά με θέμα:
«120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ»
«150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»