Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Υπουργική Απόφαση 21775 / 26-06-2015  για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για το Δημοψήφισμα της 5/7/2015  (ΦΕΚ 1290)