Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση Ορισμού Εκκαθαριστών Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση Ορισμού Εκκαθαριστών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης    ΦΕΚ 1180 / 06-08-2010