Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 'Εγγράφο

Υπουργική Απόφαση για τις Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Δημόσιου Εγγράφου, (ΦΕΚ 1317 / 2012)