Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση για την Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

  Υπουργική Απόφαση  αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016  σχετικά με την  Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων