Επιστροφή

Νόμος 3943

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 66/31.03.2011

ΠΟΛ 1062