Επιστροφή

ΠΟΛ 1237 - Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΥ από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

ΠΟΛ 1237 24-11-2011,   Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΥ από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ